+

Nekrolog

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego Kolegi

 

MGR. INŻ. ANDRZEJA MAŃKOWSKIEGO,

 

Wieloletniego członka  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nagradzanego i wyróżnianego,

m.in. Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

 składają

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB,

oraz

Członkowie Okręgowej Rady,

Przewodnicząca i członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,

Przewodniczący i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący i Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej,

koleżanki i koledzy z Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

oraz pracownicy Biura Izby.

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 28 sierpnia 2021 r. o godz. 11,oo na cmentarzu na Bielawkach w Bydgoszczy.