+

Konsultacje projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

W dniu 22.11.2016 w auli Auditorium Novum UTP
w Bydgoszczy, odbyła się konferencja podczas której zaprezentowany został projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Konferencji przewodniczył Pan Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wraz z Zespołem.
W spotkaniu udział wzięło ponad 300 osób.