+

Konkurs PRYMUS BUDOWNICTWA

Uwaga!

Zapraszamy do udziału w Konkursie PRYMUS BUDOWNICTWA Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizowanym dla osób wzorowo wykonujących samodzielne funkcje techiczne w budownictwie.

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że przyjmuje zgłoszenia na Konkurs PRYMUS BUDOWNICTWA Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jaki po raz pierwszy będzie organizowany w 2016 roku przez KUP OIIB.

Szczegóły Konkursu PRYMUS BUDOWNICTWA Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony poniżej.

Termin zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie ustala się do 30.06.2016 roku dla obiektów zakończonych do końca 2015 roku.

 

Zgłoszenia w formime pisemnej prosimy nadsyłać na załączonym poniżej druku KARTY ZGŁOSZENIA w konkurs PRYMUS BUDOWNICTWA Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do Biura Izby.