+

Konkurs „PRYMUS BUDOWNICTWA” edycja 2019

Kapituła Konkursu w składzie:

  • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka,
  • mgr inż. Renata Staszak,
  • mgr inż. Marek Żółtowski

przyznała:

 

 

Honorowy tytuł „Prymus Budownictwa”

w kategorii

KIEROWNIK BUDOWY

dla Pana

mgr. inż. Marcina Chaberskiego

za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy branży drogowej dla inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PŁYTY STAREGO RYNKU W BYDGOSZCZY”.

Podczas realizacji inwestycji wykazał się ponadprzeciętną wiedzą oraz zaangażowaniem, prezentując profesjonalne podejście i entuzjastyczny stosunek do wykonywanej pracy.

 

Honorowy tytuł „Prymus Budownictwa”

w kategorii

KIEROWNIK ROBÓT

dla Pana

mgr. inż. Mariusza Nowogórskiego

pełniącego funkcję kierownika robót sanitarnych podczas realizacji zadania pt. „Część 1: Rozbudowa ulicy Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 1+039,30 do km 2+384,20 tj. na odcinku od granicy z miastem Bydgoszcz do skrzyżowania z ulicą Topolową”.

Podczas realizacji inwestycji wykazał się sumiennością, dokładnością oraz szeroką wiedzą techniczną z zakresu robót sanitarnych.

 

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×