+

Konferencja „BIM NA BUDOWIE”

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na Konferencję „BIM NA BUDOWIE”

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku

Zaproszenie, BIM na budowie 6-6-2019

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×