+

Konferencja Awarie Budowlane

Informujemy o XIX Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane”, która odbędzie się w dniach 20-24 maja 2019 r., w Międzyzdrojach.

Wszystkie informacje w załączniku.

ICSF_2019_komunikat_1

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×