+

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. E.Warmińskiego w Bydgoszczy wszczął postępowanie na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegająca na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych”.

 

Wszelkie informacje na temat warunków, które muszą spełnić oferenci zamieszczone zostały na stronie Szpitala www.szpital.bydgoszcz.pl. w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia do 30.000 euro.

 

Link do ogłoszenia:
http://www.szpital.bydgoszcz.pl/szpital/index.php/zamowienia-publiczne/2015-08-12-13-14-46/180-pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-inwestorskiego