+

I SESJA EGZAMINACYJNA – 4 WRZEŚNIA 2020 r.

Sesja wrześniowa (4 września br.) odbywać się będzie jednocześnie we wszystkich okręgowych izbach z podziałem na specjalności.

Egzamin testowy dla kandydatów do uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej rozpocznie się o godzinie 9:00,

natomiast w pozostałych specjalnościach kandydaci przystąpią do egzaminu o godzinie 14:00.

https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4260-o-xxxv-sesji-egzaminacyjnej-na-uprawnienia-budowlane-na-posiedzeniu-krajowej-komisji-kwalifikacyjnej

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×