+

I. KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM BUDOWNICTWA

I. KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM BUDOWNICTWA

7 marca 2014 roku (piątek)

Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7

______________________________________________________________________

AGENDA FORUM

 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Przywitanie gości i uczestników FORUM

– prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki –Przewodniczący Rady Okręgowej KUPOIIB

– Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski

– Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10.15-11.15 Wystąpienia programowe – część I

10.15-10.35 Najważniejsze inwestycje strategiczne dla województwa kujawsko-pomorskiego planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, wynikające z Planu Modernizacji 2020+i Kontraktu Terytorialnego

10.35-10.55 Możliwości wspierania przedsiębiorców (zwłaszcza sektora MSP) w województwie kujawsko-pomorskim, w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

10.55-11.15 Możliwości wspierania przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

11.15-11.45 Przerwa kawowa / Konferencja prasowa

11.45-14.00 Wystąpienia programowe – część II

11.45-12.05 Przykłady, tzw. dobrych praktyk odnoszących się do zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji budowlanych w regionie kujawsko-pomorskim

12.05-12.25 Ruch budowlany w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2013, plany na lata 2014-2020. Planowane ułatwienia w procedurze inwestycyjnej, w tym w pozwoleniach na budowę

12.25-12.35 Realne możliwości wspierania w przetargach publicznych podmiotów gospodarczych w branży budowlanej spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

12.35-13.05 Znaczenie samorządu gospodarczego w procesie inwestycyjno-budowlanym

13.05-13.30 Dyskusja i podsumowanie Forum