+

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Uprzejmie informujemy, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbędzie się dnia 26.05.2023 r. (tj.piątek) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187.

Osoby zakwalifikowane muszą stawić się na egzaminie pisemnym z dowodem osobistym według poniższego porządku:
Godzina 08:30
1. specjalność konstrukcyjno-budowlana
Godzina 12:30
1. specjalność inżynieryjna drogowa,
2. specjalność inżynieryjna mostowa,
3. specjalność inżynieryjna hydrotechniczna,
4. specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
5. specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
6. specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
7. specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.