+

Dzień Budowlanych

Dzień Budowlanych :

Grudziądz – 7 września 2018r. (piątek) o godz. 17:00 w restauracji ” Leśniczówka”

Inowrocław -14 września 2018r. (piątek) o godz. 17:00 w restauracji „Twoje Smaki”

Toruń – 19 września 2018r. (środa) o godz. 18:00 w ACKiS ” Od nowa”

Bydgoszcz- 21 września 2018r. (piątek) o godz 18:00 w Operze ”Nova”

 

Serdecznie zapraszamy.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału tel 52 366 70 50.

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×