+

Dodatkowa sesja egzaminacyjna w 2021 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła nowy termin odwołanej XXXVI sesji egzaminacyjnej. Egzamin zaplanowano na 26 lutego 2021 r.

 

Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316) została stworzona możliwość przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia br., a następnie została odwołana z uwagi na brak możliwości prawnych jej przeprowadzenia.(pisaliśmy o tym w artykule: Co dalej z egzaminami na uprawnienia budowlane?)

Stanowi o tym § 28 ust. 13 pkt 13 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zakazu zgromadzeń nie stosuje się w przypadku egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Wobec powyższego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła dodatkowy termin egzaminu na uprawnienia budowlane dla osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane mającego rozpocząć się w dniu 4 grudnia br. Egzamin taki (część pisemna) rozpocznie się w dniu 26 lutego 2021 r., natomiast część ustna według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

 

Dodatkowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana:

  • przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych zawartych w wytycznych opracowanych i przekazanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane odbędzie się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

o godzinie 9:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)

o godzinie 14:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

  • na podstawie stanu prawnego aktów prawnych ustanowionego na dzień 1 lipca 2020 r., który miał obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia br.

 

Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia odstępu czasowego między sesjami w wymiarze 3 miesięcy, następuje przesunięcie terminu pisemnego egzaminu w sesji wiosennej na dzień 28 maja 2021 r.

 

Tekst: dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom, radca prawny Krajowego Biura PIIB

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×