+

Co nowego w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa?

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ukazały się materiały poświęcone aktualnej sytuacji związanej z projektami ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa proponowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

„Inżynier budownictwa podporządkowany architektowi? Ustawa o inżynierach w opinii PIIB”

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3664-inynier-budownictwa-podporzdkowany-architektowi-ustawa-o-inynierach-w-opinii-piib

 

Interpelacja poselska w sprawie projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3663-2018-11-19-12-11-32

 

Nieuzasadnione uprzywilejowanie architekta w stosunku do inżyniera budownictwa

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3665-nieuzasadnione-uprzywilejowanie-architekta-w-stosunku-do-inyniera-budownictwa