+

Z głębokim  żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 28 grudnia 2019 r. w Kielcach
zmarł

mgr inż. WOJCIECH PŁAZA
Przewodniczący Okręgowej Rady
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

                                                                          Rodzinie i Bliskim
                                                                             wyrazy  współczucia składa
                                                                          Okręgowa Rada
                                                                                         Kujawsko Pomorska Okręgowa  Izba Inżynierów Budownictwa