+

Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 89 lat zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, pierwszy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (w kadencjach 2002-2006 i 2006-2010), od 2010 r. Honorowy Prezes PIIB.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa skutecznie zabiegał o wysoką pozycję nowo powstałego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Także w późniejszych latach, aż do ostatnich dni, aktywnie działał na rzecz prestiżu zawodu inżyniera budownictwa.
Jeszcze w ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt gościć Profesora Zbigniewa Grabowskiego, który był honorowym gościem XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego KUP OIIB w Bydgoszczy.
Zasługi Zmarłego dla tworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa są trudne do przecenienia. My jednak żegnamy przede wszystkim naszego Przyjaciela.

mgr inż. Renata Staszak

w imieniu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa